EN

RURAL COHOUSING


Complex of 17 homes for elderly people + home for young people with mental disabilities

Project in a small town in rural area. The section of the two buildings that make the complex is identical to that of the typical farms in the area.

Two types of houses, 84m2 and 113m2, are combined in the design. The users share an orchard, the outdoor gardens and the parking zone.

Client
Stichting Droowonen Opende

Area
1,200m2

Location
Opende, NL.

2017 - 2019
__________ES

COHOUSING RURALComplejo de 17 viviendas para gente mayor + hogar para personas jóvenes con discapacidad mental

Proyecto en un pequeño pueblo de ámbito rural. La sección de los dos edificios que conforman el conjunto es idéntica a la de las granjas típicas de la zona.

Se combinan dos tipos de viviendas de 84m2 y de 113m2. Los usuarios comparten un huerto, los jardines exteriores y el aparcamiento.

Cliente
Stichting Droowonen Opende


Superficie
1.200m2


Localización
Opende, NL.


2017 - 2019

__________NL

LANDELIJK
COHOUSINGComplex van 17 woningen voor ouderen + huis voor jongeren met mentale handicaps

Project in een klein landelijk dorp. De doorsnede van de twee gebouwen die het complex vormen is identiek aan dat van de typische boerderijen van de omgeving.

Twee soorten huizen, 84m2 en 113m2, zijn in het ontwerp gecombineerd. De gebruikers delen een moestuin, de buitentuinen en de parkeerplaatszone.

Klant
Stichting Droowonen Opende

Oppervlak
1200m2

Locatie
Opende, NL.

2017 - 2019

__________+34 654638911  /  Carrer de Trafalgar 19, Ppal. 1, 08010, Barcelona
︎          ︎